Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a INNOVAIR MARKETING Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 1/113, cégjegyzékszám: 09-09-022639, a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.debrunwayrun.hu oldalon megadott személyes adataimat az Adatkezelő a jótékonysági futóverseny problémamentes kivitelezése, nevezőkkel való kapcsolattartás, a nevezők tájékoztatása, értesítése céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje és ennek során részemre elektronikus levelet (e-mail) küldjön, szükség esetén a megadott telefonszámon keresztül éretesítse Önt a versennyel kapcsolatos információkról, illetve ezek változásáról. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak e cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Fontos tudnivalók:

A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A regisztráció véglegesítéséhez fent megfogalmazott cél érdekében viszont ez feltétlen szükséges. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak. Az érintett az info@debrunwayrun.hu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Záradék

Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat a Innovair Marketing Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 1/113, cégjegyzékszám: 09-09-022639), mint adatkezelő a jótékonysági futóverseny problémamentes kivitelezése, nevezőkkel való kapcsolattartás, a nevezők tájékoztatása céljából kezelje és tárolja addig, amíg ezen adatkezelési cél fenn áll. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Honlap tartalma

A www.debrunwayrun.hu weboldalra feltöltött információk a nevezők, érdeklődők tájékoztatására szolgálnak, ám ezek teljességére az Üzemeltető (INNOVAIR MARKETING Kft., székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 1/113, cégjegyzékszám: 09-09-022639) nem ad  garanciát. A weboldalon feltüntetett, bekapcsolt független webfelületekért,  valamint annak tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.debrunwayrun.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezés jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvény tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor a fenti törvényt vettük alapul.

Fontos webcímek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság