A bevétel által támogatott projekt: Láthatatlan Iskola 

A projekt mögött álló szervezet : Rotaract International

A szervezetet 1905-ben alapították és így a világ legidősebb jószolgálati klubhálózata. A Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani szeretnének. Tagjai olyan férfiak és nők, akik átlagon felülien elhivatottak munkájuk és a társadalmi szerepvállalás területén. A “Service above Self” mottó alatt barátságot, toleranciát, népek közötti megértést, szociális szerepvállalást kell érteni, melyek nemcsak a klubokra, hanem azok tagjaira is vonatkoznak. A Rotaryt a négy kérdés próbájával szokták jellemezni, amely a cselekedetekre vonatkozik. A négy kérdés a következő: Igaz-e? Tisztességes-e minden érintett számára? Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot? Javát szolgálja-e minden érintettnek? A Rotary szervezete 1 millió 200 ezer főt is meghaladó taglétszámmal büszkélkedhet világszerte. Nagy hangsúlyt fektet az önkéntesség megismerésére már fiatal kortól, így számos ifjúsági tagozata létezik, közötte a Rotaract, Interact és Earlyact klubbok, amik több százezer fiatalt számlálnak.

Tevékenységük egyben egy életvitel: „Service above Self” mottó a szervezet célkitűzése és egyben életszemlélete is. Céljuk a segítőkészség a mindennapi életben, amely alatt barátságot, toleranciát, népek és emberek közötti megértést, szociális szerepvállalást kell érteni. Évente több tucat projektet valósít meg egyesületük. Szervezetük célcsoportja a felnövő generáció. Fontosnak tarják az egyenlő esélyek megadását minden kisgyereknek ahhoz, hogy egy boldog és teljes életet éljen. Így projektjeikkel a hátrányos helyzetből induló gyerekeket támogatják, ami adódhat szellemi, testi fogyatékosságból, lakhelytől, nemzetiségi hovatartozásból, családi háttérből.

Láthatatlan Iskola 

A Láthatatlan Iskola 2016 tavaszán indult el, amelynek első építőkövének lerakásában nagy szerepet játszott a debreceni Auchan áruház és az Auchan Magyar Adományozói Fórumon keresztül az “Együtt az Ifjúságért” pályázati program. A megyei forduló megnyerésével az áruház €4,200 támogatásban részesítette a Rotaract Club Debrecen Főnix hátrányos helyzetű gyerekeket támogató mentorprogramját. Az anyagi támogatás mellett az áruház és igazgatósága személyes ügyének tekinti az Iskola működését. Így a jótékonysági futás egyik legnagyobb támogató partnere.

A “Láthatatlan Iskola” projekt a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 5 és 25 év közötti gyerekek, fiatalokat segíti. Az Ő oktatásukkal az életszínvonaluk és jövőképük javítására törekszik a Rotaract debreceni csapata. Emellett a projektnek van egy, az állampolgárokra gyakorolt hatása is ami reményeink szerint az összetartást, szociális érzékenységet és egymás felé pozitív hozzáállást, barátságot fogja elősegíteni. A Rotaract csapata pár hónapja találkozott egy autista fiúval, aki egy helyi középiskola magántanulója, viszont az intézmény nem támogatja őt jogainak megfelelően. Családjától megtudták, hogy az autizmust és más fogyatékosságot az iskolák inkább problémaként, teherként kezelik. Rengeteg rossz helyzetbe született gyermek élete megy vakvágányra pont azért, mert nem lát kiutat, lehetőséget a fejlődésre, és nincs, aki felkarolná és hinne benne. “Az a gondolat, hogy sok más gyerek van kint, akinek nincs megadva az az alanyi jogon járó esély, hogy megfelelő oktatási rendszerben tanuljon és építse a jövőjét adta alapkövét projektünknek.”-mondták az ötletgazdák. A Láthatatlan Iskola ezeknek a gyerekeknek ad esélyt Debrecenben és vonzáskörzetében. A projekt célcsoportja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 5 és 25 év közötti gyerekek, fiatalok csoportja. Az Ő oktatásukkal az életszínvonaluk és jövőképük javítására törekszik a Rotaract debreceni csapata. Mentorokat- legyen az egy tanár, egyetemista, nyugdíjas, mérnök, óvónő, asztalos – párosítanak gyerekcsoportokhoz, ahol tudásszintnek megfelelően tartanak foglalkozásokat, általános iskolás tananyagon át az érettségi felkészítésig, biztosítva azt, hogy ők is megszerezzenek egy kellő képzettséget a későbbi boldogulásukhoz. Emellett a projektnek van egy, a város polgáraira gyakorolt hatása is ami – ahogy megfogalmazták – reményeik szerint az összetartást, szociális érzékenységet és egymás felé pozitív hozzáállást, barátságot fogja elősegíteni.

A csoport célja az, hogy a fiataloknak ne készen adják oda a sikert, az eredményt, így ne egy direkt pénzügyi vagy tárgyi támogatással szolgáljanak, hanem meglássák annak az örömét, ha saját erőből fejlődést érnek el. Úgy gondolják, hogy ez az egyik legnagyobb hiány a mai társadalomban, így erre próbálják rávezetni a mentoráltjaikat : találják meg azt a dolgot, ami miatt úgy érzik, hogy érdemes reggel felkelni és küzdeni, mert így ez a láng hosszú távon bennük ég majd, és az újabb és újabb mérföldkövekkel öngyulladóvá válik.

Célok, víziók:

Minimum az elért tömeg 80%-nál életkörülményeik, lakókörnyezetük, időorientáció, pénzhasználatuk javítása.

Minimum az elért tömeg 80%-nál növő motiváltság, pozitív attitűd az iskolai teljesítmény javításában, végzettség megszerzésében. Stabil érzelmi kontroll, optimizmus.

Minimum az elért tömeg 80%-nál általános értelmi képességek, logikai készségek javítása, erős önreflexió nehéz feladatok illetve helyzetek esetén is.

Minimum az elért tömeg 80-nál a középiskolás érettségi megszerzésével további munkaerő biztosítása a városnak.

Rövidtávú cél: (1 év) 

  • 40-120 gyerek mentorálása
  • Debrecenen belül 5 iskola és gimnázium megkeresése
  • 1 mentor / 3 fős gyerek csoport → fix mentor: 30, alkalmi: 20
  • Fix bázis helyszín és további tanulópontok

Célkitűzések:

Működő rendszer, amelyben 120 hátrányos helyzetű gyermek jut megfelelő oktatáshoz. A programban 30 kvalifikált, tapasztalt mentor segíti a munkát, továbbá számos alkalmi és önkéntes mentor került bevonásra.

Minimum 10 további szervezettel való szoros együttműködés

Hosszú távú cél: (3-5 éves terv)

  • 150-300 gyerek mentorálása
  • Debrecen és Hajdú-Bihar Megyén belül 25-30 iskola megkeresése
  • 1 mentorra jutó 3 fős gyermek csoportok kialakítása.
  • Fix mentor: 60 fő, alkalmi: 40 fő
  • A Láthatatlan Iskola bővítése, több gyerek elérése, Debrecenen kívüli, megyén belüli városok és falvak bevonása. A mentorok körének bővítése 60 főre, így egy biztos, önkéntesekkel együtt 100 főre tehető tanítói csapat működése.
  • További szervezetek bevonása, a projekt más megyékben való ismertté tétele és esetleges implementációja.